Menu Close

Bästa medlem,
Jazzklubben STARDUSTs uppgift är att erbjuda högklassig jazzmusik, servera njutbara
måltider och skapa social samvaro för medlemmarna till ett rimligt pris.
Den pågående pandemin fortsätter att ställa till besvär för oss. Vid ett styrelsemöte nyligen
beslutade vi att vi tyvärr tvingas skjuta upp alla höstens fyra konserter.
Spridningen av virus visar tendens att öka igen, våra medlemmar är till största delen i en
riskgrupp beroende på hög ålder, avstånden mellan gästerna är små och personalen är
ungdomlig, vilket har visat sig skapa ökad risk för spridning av virus. Dessutom ger
Folkhälsomyndighetens begränsning av antalet gäster omöjliga ekonomiska förutsättningar
för oss att genomföra vårt höstprogram.
Läget är alltså alldeles för osäkert och vi måste undvika att utsätta våra medlemmar för ökad
smittorisk.
Det till den 11 september kallade årsmötet skjuts upp till vår första jazzkväll.
Som meddelats i det nyligen utskickade höstprogrammet kommer årsavgiften för 2021/22
att reduceras med 30 kronor per inställd konsert.

Med beklagliga jazzhälsningar
Styrelsen

Protokoll från årsmöte

Stardust

Jazzklubben STARDUST startade 1992 och har sedan dess anordnat jazzkvällar i Lunds nations nedre gillestuga.

STARDUSTs medlemmar träffas åtta gånger per år på Lunds nation, Agardhsgatan 1, i  regel en fredag i månaden under säsong för att lyssna på jazz, äta en bit mat och träffa varandra! Insläpp sker kl 19.00. Klubben är öppen för medlemmar och deras gäster.

Besöka oss

STARDUST har 650 medlemmar med en kö på cirka ett till två år. 180 platser finns dukade för middagsgäster, men det finns alltid plats i baren. Årsavgiften är 250 kr per person. Medlem har rätt att ta med en gäst. Ev gäster måste meddelas någon styrelsemedlem senast dagen före jazzkväll. Medlem betalar inträdesavgift på 150 kr, gäst 250 kr.

Jazzkvällar på Stardust

Hitta till oss

Lunds Nation

lundsnation-logo-transparent-new

Lunds Nation historia börjar redan under 1600-talet, men då som en del av den Skånska Nationen.  1959 invigde nationen sitt bostadshus.  Efter ett flertal om- och tillbyggnader står detta hus att beskåda på Agardhsgatan 1 där förutom 140 bostäder, även nationens expedition och gillestuga – Där Vi på Stardust huserar åtta gånger per år