Menu Close

Bli Medlem

STARDUST har för närvarande 650 medlemmar med en kö för medlemskap på ca ett till två år. Vill du ställa dig i kö för att bli medlem – fyll i ansökan till höger så blir hör vi av oss när det är din tur att få bli medlem hos oss!

Årsavgift Årsavgiften är 250 kr per person. Medlem har rätt att ta med en gäst. Ev gäster måste meddelas någon styrelsemedlem senast dagen före jazzkväll. Medlem betalar inträdesavgift på 150 kr, gäst 250 kr.