Menu Close

Bli Medlem

STARDUST har för närvarande 525 medlemmar och för tillfället ingen kötid för att bli medlem. Vill du bli medlem – fyll i ansökan till höger och betala 250 kr till bg 5383-8660 , ange För och Efternamn i meddelande, så kommer bekräftelse på Mail.

Årsavgiften är 250 kr per person. Medlem har rätt att ta med en gäst. Ev gäster måste meddelas någon styrelsemedlem senast dagen före jazzkväll. Medlem betalar inträdesavgift på 150 kr, gäst 250 kr